ثبت سفارش
3 نفر آنلاین

نمونه‌کارهای پیشنهادی ...

طراحی جلد

طراحی گزارش عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک ۱۳۹۹-۱۴۰۰

صفحه آرایی کتاب طراحی جلد

طراحی گزارش عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیک ۱۳۹۹-۱۴۰۰

تاریخ انتشار : یکشنبه 13 آذر 1401 | توسط :

سلام رفقا وقتتون بخیر.

در این پست، نمونه کار طراحی جلد و صفحه آرایی گزارش عملکرد فعالیت های انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مشاهده میکنین.