ثبت سفارش
2 نفر آنلاین
صفحه آرایی نشریه کهریز شماره ۲ (ویژه نامه دریاچه ارومیه)

خانه صفحه آرایی مجله

صفحه آرایی نشریه کهریز شماره ۲ (ویژه نامه دریاچه ارومیه)

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401 | طراح :
162 بار بازدید

این شماره از نشریه علمی دانشجویی کهریز در قالب ویژه نامه دریاچه ارومیه تهیه و منتشر شد.

در این شماره میخوانیم :

♦ دریاچه خشک شده ارومیه؛ استارتاپ‌ها و پژوهشکده علوم و مهندسی آب در مصاحبه با دکتر شیری

♦ دریاچه ارومیه: قربانی تصمیمات نادرست دولتی یا فرهنگ غلط مردم 

♦ احیاء دریاچه ارومیه: با کدام آب ...!؟

♦ شریک جرم مرگ دریاچه

تاریخ طراحی : شهریور - مهر ۱۴۰۱


برچسب‌ها